• Σχόλιο του χρήστη 'Ε. Φ. Γεωργόπουλος' | 7 Ιουνίου 2017, 09:04

    1. Δεν είναι και τόσο δημοκρατικό να μπαίνει περιορισμός στις θητείες οργάνων που εκλέγονται με δημοκρατικές διαδικασίες. Οι περιορισμοί έχουν νόημα όταν πρόκειται για όργανα ορισμένα και όχι εκλεγμένα από εκλογικό σώμα. Επιπλέον το να λαμβάνονται υπόψη οι θητείες που ολοκληρώνονται βάση διαφορετικού νομοθετικού πλαισίου από αυτό προς ψήφιση δημιουργεί αδικίες, καθώς τα διάφορα όργανα ανέλαβαν θητείες έχοντας διαφορετικά δεδομένα υπόψη τους. 2. Τι νόημα έχει η αυξημένη δημοσιότητα που ζητά το σχέδιο νόμου, καθώς υποψήφιοι μπορεί να είναι μόνο Καθηγητές του ίδιου του Ιδρύματος και όχι «εξωτερικοί», όπως συνέβαινε με τον Ν.4009/2011. 3. Προβλέπεται ότι η ιδιότητα του Πρύτανη – Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική απασχόληση εκτός Ιδρύματος. Εν τω μεταξύ υπάρχει πρόβλεψη στη νομοθεσία για δυνατότητα διδασκαλίας στο ΕΑΠ. Τι τελικά θα ισχύσει αναφορικά με τη δυνατότητα διδασκαλίας στο ΕΑΠ;