• Σχόλιο του χρήστη 'Ε. Φ. Γεωργόπουλος' | 7 Ιουνίου 2017, 09:03
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    1. Γιατί υπάρχει πρόβλεψη για θητεία τριών (3) ετών και όχι τεσσάρων (4) όπως συμβαίνει σήμερα και όπως προβλέπεται και για τους Πρυτάνεις – Αντιπρυτάνεις; 2. Προβλέπεται ότι η ιδιότητα του Κοσμήτορα είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική απασχόληση εκτός Ιδρύματος. Εν τω μεταξύ υπάρχει πρόβλεψη στη νομοθεσία για δυνατότητα διδασκαλίας στο ΕΑΠ. Τι τελικά θα ισχύσει αναφορικά με τη δυνατότητα διδασκαλίας στο ΕΑΠ;