• Σχόλιο του χρήστη 'Μακεδών Θωμάς' | 7 Ιουνίου 2017, 12:42
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    1. Από ποιον θα κρίνεται η σχετικότητα ενός θέματος με τους κλάδους ΕΔΙΠ, ΕΕΠ κλπ σε ΓΣ Τμήματος ή άλλων οργάνων διοίκησης, ώστε να έχουν δικαίωμα ψήφου; Εάν αυτό επαφίεται στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία μειοψηφούν όλες οι κατηγορίες "λοιπού προσωπικού", τότε θεωρητικά μπορεί να μη ψηφίζουν ποτέ οι εκπρόσωποι αυτών των κατηγοριών. Ως γνωστό μια μεγάλη κατηγορία θεμάτων σε αυτά τα όργανα είναι όσα περιλαμβάνονται σε "Αιτήσεις-προτάσεις" και "Ανακοινώσεις" που δεν αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη ξεχωριστά. Με την εξαίρεση θεμάτων εξέλιξης ή κρίσης καθηγητών σε ποια άλλα θέματα μπορεί να μην έχουν δικαίωμα ψήφου μέλη του διδακτικού προσωπικού ΕΔΙΠ-ΕΕΠ που συμμετέχουν στην καθημερινή εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία του Τμήματος;