• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΩΡΓΟΣ' | 7 Ιουνίου 2017, 12:59

    Θεωρώ πως η διάκριση που γίνεται για τα μέλη ΕΔΙΠ αλλά και ΕΤΠ, το ότι δηλαδή συμμετέχουν ΜΟΝΟ σε θέματα που τους αφορούν, ενώ όλα τα άλλα μέλη δεν έχουν αυτόν τον περιορισμό, δεν συνάδει με δημοκρατικά ιδεώδη, είναι αναχρονιστική και απαξιώνει πρόσωπα και κλάδους. Η Σύγκλητος – Συνέλευση αποτελείται από πολλά και ικανότατα μέλη ΔΕΠ (ΕΠ), οπότε το να συμμετάσχουν σε όλα τα θέματα ή μη, τα μέλη που υπόκεινται αυτή την διάκριση, δεν δημιουργεί ουσιαστικά κανένα πρόβλημα ή θέμα. Απεναντίας, η περιοριστική αυτή προσέγγιση (η διάκριση), προκαλεί περισσότερα προβλήματα, από αυτά που ενδεχομένως κατά κάποιους θα επιλύσει.