• Σχόλιο του χρήστη 'Αργύρης Στακιάς' | 7 Ιουνίου 2017, 15:09

    Να λαμβάνεται υπόψιν η οικογενειακή κατάσταση του φοιτητή.Πως να σπουδάσει ένας πολύτεκνος γονέας τα παιδιά του αν βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις;Το κόστος φοίτησης είναι μεγάλο για τις πολύτεκνες οικογένειες.Παρακαλώ να γίνει μέριμνα για τους πολύτεκνους που πλήττονται βάναυσα τα τελευταία χρόνια.