• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχαήλ Πατεράκης' | 7 Ιουνίου 2017, 19:15

    Η ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση και κατάργηση ΑΕΙ είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να αποφασίζεται με ΠΔ. Ιστορικά μέχρι σήμερα τα ΑΕΙ της χώρας δρύθηκαν με ίδιο νόμο και μόνο πρόσφατα με άρθρα νόμου. Με τον ίδιο και μόνο τρόπο, δηλαδή με νόμο, πρέπει να ιδρύονται νέα ΑΕΙ ή να συγχωνεύονται, κατατέμνονται ή καταργούνται υφιστάμενα ΑΕΙ.