• Σχόλιο του χρήστη 'Μάνος Βενιέρης' | 8 Ιουνίου 2017, 00:03
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τον τρόπο υπολογισμού των έγκυρων ψήφων για την εκλογή του πρύτανη και κατά συνέπεια του κοσμήτορα θα αντιληφθεί ότι η δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ είναι προσχηματική καθώς η βαρύτητα της ψήφου τους στο τελικό αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά μηδενική και μάλιστα το αποτέλεσμά της αλλοιώνεται αφού καθορίζεται από την ψήφο των μελών ΔΕΠ. Πώς συνάδει αυτή η εκλογική διαδικασία με την αντιπροσωπευτικότητα, τον πλουραλισμού και πάνω από όλα με τη δημοκρατία στα ΑΕΙ; Αν το ζητούμενο είναι το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ σε δημοκρατικό πλαίσιο τότε θα πρέπει να υπάρχει πραγματική συμμετοχή στις εκλογές των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Δεν μπορεί όλα τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού των ΑΕΙ (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) τις πιο πολλές φορές με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα (μεταπτυχιακά, διδακτορικά) και σημαντική και πολύχρονη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό (ανάλογο πολλές φορές με των μελών ΔΕΠ), ερευνητικό και τεχνικό έργο των ιδρυμάτων απλά να ομαδοποιούνται (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το διακριτό έργο του καθενός) απέναντι στα μέλη ΔΕΠ και να μην έχουν πραγματικό δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης. Αλλιώς μιλάμε για ένα μοντέλο ολιγαρχίας - αριστοκρατίας όπου οι αποφάσεις για όλους θα παίρνονται μόνο από μια ομάδα (ΔΕΠ) Καθένας βέβαια μπορεί να πιστεύει, να υποστηρίζει και να επιχειρηματολογεί ότι ένα ολιγαρχικό μοντέλο διοίκησης οδηγεί σε καλύτερα ΑΕΙ. Δεν μπορεί όμως να επικαλείται την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας, του πλουραλισμού και της δημοκρατίας για να υποστηρίξει ένα τέτοιο μοντέλο!