• Σχόλιο του χρήστη 'Ζουμπουλάκης Μιχαήλ' | 8 Ιουνίου 2017, 08:21

    Ο εκ των άνω προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων παραβιάζει την αρχή του αυτοδιοίκητου. Πέραν του ακατανόητης υποχρεωτικής συνδιοίκησης με συναδέλφους που δεν μοιράζονται τις ίδιες αξίες, επιπλέον ποιός ορίζει ποιός εκλεγείς αντιπρύτανης θα ασκεί ποια καθήκοντα; Εφόσον, προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, γιατί να μην στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ΑΕΙ αν θα επιλέξει κάλπη ή όχι;