• Σχόλιο του χρήστη 'Ζουμπουλάκης Μιχαήλ' | 8 Ιουνίου 2017, 08:27

    Η θητεία ενός Διευθυντή ΠΜΣ πρέπει να περιορίζεται σε δύο πλήρεις ακαδημαϊκά πλήρεις περιόδους σπουδών, τουλάχιστον. Δεν μπορεί να είναι 2 χρόνια είτε οι σπουδες διαρκούν 12 μήνες είτε 24.