• Σχόλιο του χρήστη 'Ευάγγελος Ιωαννίδης' | 8 Ιουνίου 2017, 09:00

    Η "απαλλαγή των οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών από τέλη φοίτησης", με βάση τις φορολογικές δηλώσεις, παρότι στη σωστή κατεύθυνση, είναι προβληματική στην εφαρμογή της διότι είναι άδικη για οικογένειες με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις. Νομίζω δικαιότερη, πρακτικά βιώσιμη και λειτουργικότερη συμβιβαστική λύση είναι στην εξής κατεύθυνση: • Διάκριση σε ΠΜΣ πλήρους και μερικής φοίτησης, με διακριτά πτυχία (π.χ. πτυχίο ειδίκευσης/συμπληρωματικής ειδίκευσης). Ένα τμήμα μπορεί να ιδρύει "ΠΜΣ μερικής φοίτησης" μόνο αν λειτουργεί και "ΠΜΣ πλήρους φοίτησης", με ελάχιστο αριθμό θέσεων του δεύτερου ως ποσοστό των θέσεων του πρώτου. • Στα "ΠΜΣ πλήρους φοίτησης" παντελής ατέλεια για όλους τους φοιτητές. • Τέλη ανάλογα του κόστους για τα "ΠΜΣ μερικής φοίτησης", τα οποία απευθύνονται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων και άλλους εργαζόμενους.