• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος' | 8 Ιουνίου 2017, 21:33

    Παρακαλούμε η πολιτεία να συμμορφωθεί στους υπάρχοντες νόμους: Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1910/44: «τα τέκνα των πολυτέκνων απαλλάσσονται της καταβολής παντός εκπαιδευτικού τέλους όσον αφορά την εν γένει επαγγελματική εκπαίδευση… πάσης βαθμίδος. Υπό την έννοια των εκπαιδευτικών τελών νοούνται δίδακτρα…». καθώς και στις συνταγματικές επιταγές για χάραξη δημογραφικής πολιτικής και προστασίας της πολύτεκνης οικογένειας.