• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχάλης Ρουμελιώτης' | 10 Ιουνίου 2017, 12:33

    Προφανώς θεωρώ λάθος και στό Πρυτανικό Συμβούλιο τήν συμμετοχή, τόσο τού εκπροσώπου τών φοιτητών, όσο και τού εκπροσώπου τών διοικητικών. Χειρότερο μάλιστα απ' ό,τι στή Σύγκλητο.