• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχάλης Ρουμελιώτης' | 10 Ιουνίου 2017, 12:54

    Επί τής §1β΄: Δεν καταλαβαίνω τή λογική τής απαγορεύσεως υποψηφιότητας και για τά δύο αξιώματα. Επί τής §2εδ.β΄: Αντιπροσωπευτικότερο και δημοκρατικότερο θα ήταν να θέτει καθένας σειρά προτιμήσεως μεταξύ τών υποψηφίων μάλλον, παρά να σταυρώνει ένα μόνο υποψήφιο. Υπάρχει βέβαια η ευκολία εφαρμογής, αλλά δεν βλέπω γιατί να τήν προκρίνουμε εδώ. Επί τής §3: Σε αντίθεση με τήν συμμετοχή στή Σύγκλητο και τό Πρυτανικό Συμβούλιο, η συμμετοχή τών διοικητικών υπαλλήλων και τών μελών τού λοιπού (ως αναφέρεται) διδακτικού ή εργαστηριακού προσωπικού στήν εκλογή πρυτάνεως και αντιπρυτάνεων είναι, κατά τή γνώμη μου, εύλογη. Και θα πρέπει μεν να μην έχει τήν ίδια βαρύτητα με αυτή τών καθηγητών (ή λεκτόρων), δεν θα έπρεπε όμως να είναι προσχηματική. Επί τής "αποκλειστικής προθεσμίας" 7 εργασίμων ημερών τής §8: Δηλαδή; Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία τί γίνεται;