• Σχόλιο του χρήστη 'καθηγητής ΠΜΣ' | 10 Ιουνίου 2017, 16:14

    Η μεγάλη πλειοψηφία των ΠΜΣ με δίδακτρα έχουν τέλη 1500 Ευρώ/έτος (ΠΜΣ των 60 ECTS) και 3000 Ευρώ/διετές (ΠΜΣ των 120 ECTS). Για πολλά τμήματα και ιδιαίτερα περιφερειακά ΑΕΙ είναι κρίσιμος μοναδικός πόρος για εξοπλισμό, αναλώσιμα & μεταφορά σύγχρονης γνώσης (π.χ., από διεθνή σεμινάρια, προσκεκλημένους καθηγητές) και όχι για να αμείβουν καθηγητές. Η κυβέρνηση μπορεί να καλύψει αυτά τα έξοδα των ΠΜΣ όπου οι διδάσκοντες δεν αμείβονται, με λιγότερο του 0.1% των ετήσιων δαπανών του κράτους (50 εκ./έτος). Οι business με τα ΠΜΣ του Οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών και τα πάνε-έλα καθηγητών του στα Υπουργεία είναι διαχρονικό σκάνδαλο που πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτοτελώς και είναι λάθος να χρησιμοποιείται ως «κλασσικό» παράδειγμα για δίδακτρα των ΠΜΣ. Η μικρή μειοψηφία των ΠΜΣ με δίδακτρα άνω των 2.500 Ευρώ/χρόνο ή άνω των 5.000 Ευρώ/διετές να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο κι όχι όπως η πλειοψηφία των ΠΜΣ με δίδακτρα.