• Σχόλιο του χρήστη 'Λάμπρος Βασιλειάδης' | 12 Ιουνίου 2017, 14:15
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Οπως και στον Πρύτανη έτσι και για Κοσμήτορα και Πρόεδρο Τμήματος. Να αντικατασταθεί η πρόταση ως ακολούθως "των εγκύρων ψήφων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που ψήφισαν τον συγκεκριμένο υποψήφιο, πολλαπλασιαζόμενου με τον συντελεστή 0,3"