• Σχόλιο του χρήστη 'Λάμπρος Βασιλειάδης' | 12 Ιουνίου 2017, 14:44

    Να αντικατασταθεί η πρόταση 3ιι ως ακολούθως ii) των εγκύρων ψήφων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που ψήφισαν τον συγκεκριμένο υποψήφιο, πολλαπλασιαζόμενου με τον συντελεστή 0,3