• Σχόλιο του χρήστη 'P.M.' | 13 Ιουνίου 2017, 09:58
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Καθώς η Γ.Σ. αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν ένα Τμήμα (από εκλογές μελών ΔΕΠ ως Προγράμματα Σπουδών, η συμμετοχή τόσο μεγάλου αριθμού φοιτητών, κυρίως προπτυχιακών, είναι προβληματική. Δεδομένου, μάλιστα, ότι δεν καθορίζονται διαδικασίες ορισμού τους, αλλά ορίζονται από τους ΦΣ, δηλαδή, τις κομματικές παρατάξεις, οι οποίες δεν δίδουν και το καλύτερο παράδειγμα κάθε χρόνο κατά τις φοιτητικές εκλογές. Προτείνεται η συμμετοχή μόνο ενός εκπροσώπου από κάθε κατηγορία φοιτητών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) που θα καθορίζονται από ψηφοφορία με ενιαίο ψηφοδέλτιο και δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα που τους αφορούν.