• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Καρακιουλάκης' | 13 Ιουνίου 2017, 10:55

    Η προτεινόμενη εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων εξυπηρετεί μόνο κομματικά συμφέροντα και θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε διοικητικό τέλμα και στην πλήρη αποδιοργάνωση των Πανεπιστημίων. Η εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων να γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά σχήμα.