• Σχόλιο του χρήστη 'Evi' | 13 Ιουνίου 2017, 13:01

    Ο Πρόεδρος του Τμήματος επιβάλλεται να μπορεί να είναι και Διευθυντής του ΠΜΣ. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Επίσης, μια τέτοια διάταξη θα είναι ιδιαιτέρως προβληματική για μικρά Τμήματα. Αν ισχύσει κάτι τέτοιο τότε θα πρέπει να προστεθεί η εξαίρεση ότι δεν θα ισχύει για Τμήματα με αριθμό Αν. Καθ και Καθ μικρότερο των 3. Οτιδήποτε διαφορετικό θα έχει ως αποτέλεσμα την διοίκηση εργαστηρίων/ μεταπτυχιακών/ τμήμάτων κλπ από καθηγητές χαμηλών βαθμίδων το οποίο είναι ιδιαιτέρως προβληματικό.