• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης' | 13 Ιουνίου 2017, 13:18
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στο 21.2.γ προβλέπεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος "καθορίζει το ενιαίο γνωστικό αντικείμενο κάθε Τομέα και αποφασίζει την αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο έχει διοριστεί καθηγητής ή υπηρετών λέκτορας, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα". Για λόγους ευνόητους (που έχουν άλλωστε ήδη αναφερθεί παραπάνω από άλλους συναδέλφους) αυτό δεν μπορεί να παραμείνει έτσι. Η απλούστερη διόρθωση είναι να γραφεί μετά το "υπηρετών λέκτορας" ως εξής: (...ή υπηρετών λέκτορας,) "μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα".