• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Ερευνητικά Κέντρα - Ιδρύματα (Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι.)' | 13 Ιουνίου 2017, 14:28

    Άρθρο 56 παρ. 3α. Γιατί η στελέχωση του ΕΛΚΕ θα είναι από προσωπικό που ασκεί μόνο «αρμοδιότητες οικονομικού ενδιαφέροντος»;