• Σχόλιο του χρήστη 'KB' | 13 Ιουνίου 2017, 17:13

    Οι προμήθειες εξοπλισμού και αναλωσίμων στα έργα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ θα πρέπει να γίνει όσο πιο απλός γίνεται και με την μικρότερη δυνατή γραφειοκρατία για να προχωρούν τα έργα με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια από την πλευρά του ΕΥ. Η προμήθεια με βάση τον Π/Υ ανά κατηγορία, ανά έργο είναι μεγάλο εμπόδιο καθώς επιβάλλει την αγορά έστω και του πιο μικρού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος άμεσα για την εκτέλεση της έρευνας του έργου, μέσω διαγωνισμού. Η συνολική καθυστέρηση είναι τουλάχιστον ένας μήνας και συνήθως πάνω από δύο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης του προμηθευτή με τον ΕΛΚΕ. Επίσης ο πρόχειρος διαγωνισμός απαιτεί την υποβολή από πλευράς προμηθευτή, καταστατικό εταιρείας κτλ. στα ελληνικά με αποτέλεσμα να γίνεται σχεδόν απαγορευτική η αγορά εξοπλισμού/αναλωσίμων απευθείας από το εξωτερικό. Για τους λόγους αυτούς η διενέργεια διαγωνισμού θα πρέπει να γίνεται με βάση την αξία του εξοπλισμού/ αναλωσίμων που θα αγοράζονται κάθε φορά. Ο διαχωρισμός για το είδος του διαγωνισμού μπορεί να συνεχίσει να γίνεται με βάση την αξίες που αναφέρονται στον ν.4412/2016. Επίσης για τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. θα πρέπει οι απαλλαγές ΦΠΑ για αγορά εξοπλισμού να εκδίδονται για όλες τις χώρες από τον ίδιο τον ΕΛΚΕ ώστε να προχωρούν οι διαδικασίες γρήγορα και να μη χρειάζεται να περιμένει ο ΕΛΚΕ (και ο ΕΥ) την εκάστοτε ΔΟΥ με επιπρόσθετες καθυστερήσεις.