• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΛ & ΕΛΚΕ των ΕΚ/ΝΠΔΔ' | 13 Ιουνίου 2017, 17:39

    Αρθρο 57 Οικονομική διαχείριση Λόγοι διαχειριστικής ευελιξίας επιτάσσουν την αλλαγή της διατύπωσης του άρθρου 1 ως εξής: "Στον ΕΛΚΕ δύναται να αποδοθεί διαφορετικός από τον οικείο ΑΕΙ, αριθμός φορολογικού μητρώου ΑΦΜ".