• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ' | 13 Ιουνίου 2017, 19:48

    Παράγραφος 2 Ορίζεται ότι απαλλάσσονται των τελών φοίτησης σε ΠΜΣ , φοιτητές που το ατομικό η οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο του 70% του Εθνικού διαμέσου διαθέσιμου εισοδήματος σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. δ) Ο ανώτατος χρόνος απόκτησης Μ.Δ.Ε. ορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ Κάθε υποψήφιος που θα εργαστεί για κάποιες ώρες με ΙΚΑ, θα εμπίπτει στα όρια του νόμου για δωρεάν παρακολούθηση.Επομένως είναι ένας όρος που μπορεί να καταστρατηγηθεί,παρουσιαζοντας ενα χαμηλο ατομικό εισόδημα με συνέπεια πιθανόν ολοι οι υποψήφιοι να εχουν δικαίωμα να απαλλαγούν απο τα τέλη φοίτησης. Υπάρχουν προγράμματα σπουδών που έχουν κόστος εξοπλισμού , εργαλείων κλπ. Η καθιέρωση δωρεάν παρακολούθησης ακόμα και με παροχή υπηρεσίας στο εκπαιδευτικό η άλλο έργο, υποσκάπτει τα θεμέλια του προγράμματος καθότι το κόστος αυτό ,με το δεδομένο ότι δεν μπορούν να το επιβαρυνθούν οι άλλοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, θα μεταφερθεί στο ίδιο το Πανεπιστήμιο, το οποίο γνωρίζουμε ότι δεν έχει πολλές οικονομικές δυνατότητες. Συνέπεια το ΠΜΣ να μην λειτουργήσει απο έλλειψη εσόδων η να υποβαθμισθεί. Οι οικονομικά αδύναμοι φοιτητές πρέπει να βοηθούνται είτε με αμοιβή από τη εργασία που παρέχουν μειώνοντας τα δίδακτρα τους είτε με χαμηλότοκα η και άνευ τόκου δάνεια με μακρόχρονη αποπληρωμή η με αποπληρωμή μετά την λήξη του ΠΜΣ είτε με διάφορες ιδιωτικές η κρατικές υποτροφίες είτε με συνδυασμό των δυνατοτήτων. Τα τέλη φοίτησης ,θα πρέπει να δικαιολογούνται απο το πρόγραμμα φοίτησης που θα προβλέπεται στον Κανονισμό του ΠΜΣ. 0 κανονισμός των ΠΜΣ είναι καθαρα ακαδημαικο θέμα,δεν μοπορεί να υποκειται σε έλεγχο του Υπουργείου με πολιτικά κριτήρια.Εάν τιθεται θέμα ελέγχου σε ακραίες περιπτώσεις αας ρυθμισθεί ποιά ακαδημαική αρχή θα επιλαμβανεται.