• Σχόλιο του χρήστη 'ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ' | 13 Ιουνίου 2017, 22:09

    Η συμμετοχή των εκπροσωπων των φοιτητών θα ήταν καλύτερο να αποφασίζεται από το ΔΣ των φοιτητών της κάθε σχολής και όχι από το σύνολο των φοιτητών. Οι φοιτητές έχουν εκλέξει τους εκπροσώπους τους μέσω των φοιτητικών εκλογών και άρα αυτοί μπορούν να προτείνουν συγκεκριμένους φοιτητές για την Σύγκλητο. Επιπλέον θα ήταν καλό να ορίζεται ξεκάθαρα στην περίπτωση μη ύπαρξης μεταπτυχιακού τμήματος τι θα γίνεται με το ένα άτομο που προβλέπεται να πρόερχεται από το σχετικό τμήμα.