• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Αντωνιάδης' | 13 Ιουνίου 2017, 22:22

    Η έννοια της αυτοδυναμίας έχει ταλαιπωρηθεί από όλους τους Υπουργούς όλων των κυβερνήσεων αλλά και από ένιους Πρυτάνεις. Ο στόχος προφανής: όλοι θέλουν να χώνουν τη μύτη τους, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, σε κάτι καινούριο και αδιαμόρφωτο. Θα ήταν υπεραρκετη μια απλή διάταξη, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε ένα Ίδρυμα που σέβεται τον εαυτό του να απλοποιήσει τις διαδικασίες κατά 90%: "Ένα Τμήμα στο οποίο υπηρετούν λιγότεροι από 5 καθηγητές συγκροτεί προσωρινή Γενική Συνέλευση και εκλέγει Πρόεδρο, με αναλογική εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών. Τα Όργανα ασκούν κανονικά τις αρμοδιότητες που έχουν από το Νόμο. Ο Πρύτανης έχει το δικαίωμα αναπομπής όλων των αποφάσεων με αιτιολογημένη απόφαση εντός 5 ημερών. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η απόφαση ισχύει κανονικά". Μια τέτοια διατύπωση απλοποιεί τις διαδικασίες, αλλά δίνει ταυτόχρονα το δικαίωμα στη Διοίκηση να ασκεί έναν επιπλέον έλεγχο σε Τμήματα τα οποία δεν είναι ακόμη στελεχωμένα.