Άρθρο 11 – Αυτοδυναμία Τμημάτων

1. Τμήματα αποκτούν αυτοδυναμία εφόσον: α) υπηρετούν σε αυτά τουλάχιστον οκτώ (8) καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές και β) έχουν εγγραφεί σε αυτά φοιτητές.
2. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 εφαρμόζονται αναλογικά στο παρόν άρθρο.

  • Η έννοια της αυτοδυναμίας έχει ταλαιπωρηθεί από όλους τους Υπουργούς όλων των κυβερνήσεων αλλά και από ένιους Πρυτάνεις. Ο στόχος προφανής: όλοι θέλουν να χώνουν τη μύτη τους, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, σε κάτι καινούριο και αδιαμόρφωτο. Θα ήταν υπεραρκετη μια απλή διάταξη, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε ένα Ίδρυμα που σέβεται τον εαυτό του να απλοποιήσει τις διαδικασίες κατά 90%:

    «Ένα Τμήμα στο οποίο υπηρετούν λιγότεροι από 5 καθηγητές συγκροτεί προσωρινή Γενική Συνέλευση και εκλέγει Πρόεδρο, με αναλογική εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών. Τα Όργανα ασκούν κανονικά τις αρμοδιότητες που έχουν από το Νόμο. Ο Πρύτανης έχει το δικαίωμα αναπομπής όλων των αποφάσεων με αιτιολογημένη απόφαση εντός 5 ημερών. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η απόφαση ισχύει κανονικά».

    Μια τέτοια διατύπωση απλοποιεί τις διαδικασίες, αλλά δίνει ταυτόχρονα το δικαίωμα στη Διοίκηση να ασκεί έναν επιπλέον έλεγχο σε Τμήματα τα οποία δεν είναι ακόμη στελεχωμένα.

  • 3 Ιουνίου 2017, 22:30 | NBB

    Στη σημερινη παιδεία της τριτης δεκαετίας του 21ου αιώνα δεν θα πρεπει να υπαρξουν μονομελους αριθμου μελων ΔΕΠ-ΕΠ πανεπιστημιακά τμηματα !