• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχαήλ Πατεράκης' | 13 Ιουνίου 2017, 23:43

    Συνέχεια του σχολίου μου της 7ης Ιουνίου 2017, 20:04 Η εκλογή πρέπει να γίνεται με ηλεκτρονική ψηφοφορία, διότι η μέθοδος αυτή όπως αποδείχθηκε στην πράξη στις τελευταίες πρυτανικές εκλογές εξασφαλίζει την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του εκλεκτορικού σώματος με τρόπο ασφαλή και αδιάβλητο. Η απαίτηση ψηφοφορίας με φυσική παρουσία των μελών του εκλεκτορικού σώματος στην κάλπη επιτρέπει: (α) στον αποχωρούντα πρύτανη,ιδιαίτερα σε ΑΕΙ με σχετικά μικρό αριθμό ΔΕΠ, να επιλέξει κατάλληλα την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών έχοντας υπόψη του όλες τις προγραμματισμένες απουσίες μελών ΔΕΠ για συμμετοχή τους σε επιστημονικά συνέδρια, κ.λ.π., πράγμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ευννοήσει συγκεκριμένο υποψήφιο πρύτανη, και (β) σε φοιτητές ή εξωπανεπιστημιακούς να δημιουργήσουν έκκρυθμες καταστάσεις όπως έχει γίνει κατ' επανάληψη στο παρελθόν σε πολλά ιδρύματα (αρπαγή και διάλυση κάλπης). Τα παραπάνω το μόνο που θα πετύχουν είναι να καταρρακώσουν το κύρος των ΑΕΙ. Επίσης, ενδεικτικό της προχειρότητας με την οποία γράφτηκε το παραπάνω άρθρο είναι η περίπτωση ολιγότερων υποψήφιων αντιπρυτάνεων από τις προβλεπόμενες θέσεις, π.χ., δύο μόνο υποψήφιων. Το άρθρο επιτρέπει την εκλογή τους ακόμα και άν λάβουν μία ψήφο έκαστος !