• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΣΠ ΕΜΠ' | 14 Ιουνίου 2017, 00:19

    §1. Στο παρόν σχέδιο νόμου διαμορφώνεται η σύσταση για το όργανο της Συγκλήτου στο οποίο συμμετέχουν ουσιαστικά, όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας. Αυτό αποτελεί μια κίνηση που ενισχύει το δημοκρατικό χαρακτήρα του οργάνου και δίνεται η δυνατότητα να ακούγονται διαφορετικές απόψεις, γνώμες και προβληματισμοί. Ωστόσο, ως προς ζητήματα όπου οι γνώσεις των φοιτητών είναι περιορισμένες δε θα έπρεπε να υπάρχει δικαίωμα ψήφου, παρά μόνο ένας γνωμοδοτικός και ελεγκτικός χαρακτήρας. Διευκρινίζεται πως σε ζητήματα ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος και ζητήματα φοιτητικά η έκφραση των φοιτητών διαμέσου της ψήφου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην διοίκηση των Ιδρυμάτων.