• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΣ' | 14 Ιουνίου 2017, 09:20

    Το άρθρο αυτό θα προσθέσει γραφειοκρατία χωρίς νόημα. Θα μπορούσε απλά να τεθεί ένα πλαφόν πχ 10% επί των εισακτέων και να δίνονται υποτροφίες που θα συνδυάζουν αριστεία και χαμηλό εισόδημα. Σε αντιστοιχία με τις υποτροφίες επίδοσης που δίνονται από το ΙΚΥ στους προπτυχιακούς φοιτητές. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει σαφώς καθορισμένο ανώτατο όριο.