• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Αντωνιάδης' | 14 Ιουνίου 2017, 09:39

    Ολες αυτές οι περίπλοκες διατάξεις δεν θα έχουν πρακτικό αντίκρυσμα. Ουσιαστικά λέμε ότι θα γίνεται πρώτα η επιλογή και μετάθα εξετάζονται τα κριτήρια. Δηλαδή μπορεί να απαλλαγούν όλοι οι επιλεγέντες φοιτητές από τα τέλη φοίτησης. Συνεπώς, δεν υπάρχει δυνατότητα προϋπολογισμού εσόδων για τοΠΜΣ, άρα ούτε και προγραμματισμού της δράσης του. Εύκολα επίσης μπορεί κάποιος να δείξει ένα ελάχιστο πλασματικό ατομικό εισόδημα ώστε να πληροί τα κριτήρια. Γενικότερα, η προσπάθεια ρύθμισης ενός χώρου που δεν ειναι υποχρεωτική εκπαίδευση και παρέχει πολύ εξειδικευμένη γνώση είναι πρακτικά ανώφελη και απλώς θα μειώσει πολύ την ποιότητα, κλείνοντας στην πορεία και πολλά από τα ΠΜΣ που δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν.