• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας' | 14 Ιουνίου 2017, 11:51

    Σε ένα σωστά κοστολογημένο ΠΜΣ, όπου το κόστος επιμερίζεται στο αριθμό των φοιτητών του, η δωρεάν φοίτηση κάποιων φοιτητών χωρίς αντίστοιχη επιδότηση/υποτροφία από το Υπουργείο ή το Πανεπιστήμιο, οδηγεί σε αύξηση των διδάκτρων των υπολοίπων φοιτητών, μερικοί από τους οποίους εργάζονται και με μεγάλο κόπο καταφέρνουν να τα βγάλουν πέρα. Με ποιον άλλο τρόπο, θα καλύψει το κόστος λειτουργίας του ένα αυτοχρηματοδοτούμενο ΠΜΣ, όταν πολλοί φοιτητές απαλαχθούν από τα δίδακτρα; Το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών των ΠΜΣ είναι νέοι ενήλικες μεταξύ 20 και 30 ετών και εξ΄ορισμού είναι κάτω από το όριο της φτώχιας και έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι οικογένειές τους μπορεί να είναι οικονονικά εύρωστες. Πως θα κάνει προϋπολογισμό ένα αυτοχρηματοδοτούμενο ΠΜΣ, όταν δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των φοιτητών που μπορούν πληρώσουν τα δίδακτρα (τέλη εγγραφής); Αν δεν υπάρξουν, εναλλακτικά, άλλοι πόροι για να καλύψουν τα δίδακτρα των φοιτητών που θα απαλαχθούν, τα περισσότερα αυτοχρηματοδοτούμενα ΠΜΣ θα οδηγηθούν σε αδυναμία λειτουργίας. Η συνέπειες θα είναι βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα εντελώς αντίθετες απο αυτό που επιδιώκει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.