• Σχόλιο του χρήστη 'Μάνος Βενιέρης' | 14 Ιουνίου 2017, 12:05

    Σχετικά με την άποψη του "Γεράσιμος" αλλά και της ΠΟΣΔΕΠ (απόφαση εκτελεστικής γραμματείας,περίοδος 2017-2019, 4η συνεδρίαση, 2/6/2017)ότι μόνο τα μέλη ΔΕΠ πρέπει να ψηφίζουν τα μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης: Σύμφωνα με το επιχείρημα του "Γεράσιμος" και της ΠΟΣΔΕΠ για παραβίαση της αρχής του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για παράδειγμα στην εκλογή πρύτανη πρέπει να ψηφίζουν μόνο οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας αφού μόνο αυτοί μπορούν να εκλεγούν ως πρυτάνεις! Το δημοκρατικό και αυτόνομο διοικητικά πανεπιστήμιο που επικαλείται η ΠΟΣΔΕΠ φαίνεται να έχει ως πρότυπο μια «δημοκρατία» πατρικίων και πληβείων όπου οι πατρίκιοι (ΔΕΠ) θα διοικούν, θα αποφασίζουν θα εκλέγουν και εκλέγονται μόνοι τους, χωρίς τη συμμετοχή των πληβείων (όλο το υπόλοιπο προσωπικό των ΑΕΙ και οι φοιτητές). Είναι λυπηρό η ΠΟΣΔΕΠ να πρεσβεύει τέτοιες αντιδημοκρατικές θέσεις οι οποίες δυστυχώς αντανακλώνται και στο παρών σχέδιο νόμου όπου η δυνατότητα συμμετοχής του υπόλοιπου προσωπικού στις εκλογές των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης είναι στην πραγματικότητα προσχηματική.