• Σχόλιο του χρήστη 'Θεοδουλίδης Νικόλαος' | 14 Ιουνίου 2017, 13:00

    Με βάση την 20ετή και πλέον εμπειρία από τη συμμετοχή μας σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΑΕΙ (κυρίως του ΑΠΘ), και συμμετοχή μας σε 3μελείς επιτροπές διαρτιβών εισδίκευσης και διδακτορικών διατριβών, συμφωνούμε απόλυτα με τις διατυπωμένες θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών (βλέπε http://www.seismo.ethz.ch/static/kradolfer/codeco3/ ). εκ μέρους των ερευνητών του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευώ(ΙΤΣΑΚ-ΟΑΣΠ)