• Σχόλιο του χρήστη 'Ευγενία Αλεξανδροπούλου' | 14 Ιουνίου 2017, 13:12

    Στο άρθρο 31 παρ. 4 εδ. γ αναφέρεται: "Ο Πρόεδρός της (εννοεί της Ειδικής Διατμηματικής ή Διιδρυματικής Επιτροπής, ΕΔΕ) όπως και ο Διευθυντής του Προγράμματος, προέρχονται από το Τμήμα που έχει τη διοικητική στήριξη ..........". Η διατύπωση της διάταξης δημιουργεί την εντύπωση ότι ο Πρόεδρος της ΕΔΕ μπορεί να είναι διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με τον Διευθυντή του ΠΜΣ. To νομοσχέδιο δεν φαίνεται να αποσκοπεί- και σωστά κατά τη γνώμη μου- σε αλλαγή του σημερινού καθεστώτος, κατά το οποίο οι ιδιότητες του Διευθυντή του ΠΜΣ και του Προέδρου της ΕΔΕ συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο (άρθρο 2 περ. δ) εδ. 2 ν. 3685/2008: O Διευθυντής "προεδρεύει της ΕΔΕ στην περίπτωση διατμηματικού ΠΜΣ". Συνεπώς,η διάταξη χρειάζεται αναδιατύπωση ("Ο Πρόεδρός της, που είναι ο Διευθυντής του Προγράμματος, προέρχεται......"). Προτείνεται να προστεθεί στο άρθρο 31 παρ. 6 αντίστοιχη διάταξη με το άρθρο 2 περ. δ εδ. 2, σύμφωνα με το οποίο ο Διευθυντής "μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις", στο μέτρο που για τον Διευθυντή δεν προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή για τα αυξημένα διοικητικά καθήκοντα.