• Σχόλιο του χρήστη 'm.a.' | 14 Ιουνίου 2017, 13:32

    Καλό θα ήταν να προβλεφθεί στον Οργανισμό η αναφορά για ενιαίου τύπου λειτουργία αυτόνομης ή όχι υπηρεσίας διαχείρισης στον κρίσιμο τομέα Υποδομών και Υπηρεσιών Τ.Π.Ε. με στόχο την πλήρη αξιοποίηση υπο κοινές προδιαγραφές και διδικασίες τους εις όφελος φοιτητών και διδασκόντων. Σε αυτό θα μπορούσαν μέλη λοιπού εργαστηριακού και διδακτικού προσωπικού εφόσον το επιθυμούν έχουν θέση ευθύνης και να ασκούν συντονιστικό-εποπτικό έργο σε συγκεκριμένους τομείς. Το υφιστάμενο μοντέλο σε όλα τα πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. είναι καθιερωμένο να λειτουργούν φορείς παροχής υπηρεσιών Τ.Π.Ε. είτε με την μορφή Διεύθυνσης ή εκτός διοικητικής δομής είτε με διάφορες ονομασίες, όπως Κέντρα Επικοινωνιών και Δικτύων (Κ.Ε.Δ.), Κέντρα διαχείρισης δικτύου, Κέντρα ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κλπ. Επίσης διάφορες επιτροπές εποπτείας Συστημάτων και Δικτύων ή Συγκλητικής επιτροπής Τ.Π.Ε. αν και ξεκίνησαν φιλόδοξα σε πολλά πανεπιστήμια στην πορεία υπολειτούργησαν. Αν και σήμερα η ΕΔΕΤ έχει αναλάβει πολλά αντικείμενα τα Κ.Ε.Δ., τα οποία δημιουργήθηκαν από το Β΄ ΚΠΣ και τα ΕΠΕΑΕΚ (1995-99 «Δράση Δικτύων») κινήθηκαν με ταχείς ρυθμούς λειτουργίας και υποστήριξης, παρότι μη διοικητικά σχήματα, με πολύχρονη παρουσία με υψηλές τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά αναπτυξη υποδομών, υπηρεσιών εξυπηρέτησηw (helpdesk) και επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Προτείνεται η αξιοποίηση τουςμ ε μια μονάδα κεντρική και υπαγωγή των υφιστάμενων ή των νέων οργανικών μονάδων Τ.Π.Ε., με βάση το λειτουργικό κριτήριο υλοποίησης δράσεων Τ.Π.Ε. Δηλ., όχι μόνο μία κεντρική οργανική μονάδα Τ.Π.Ε., αλλά και τοπικές μονάδες στις Σχολές, τη Βιβλιοθήκη, κλπ. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη το νομικό πλαίσιο του ν.3979/11 περί Ο.Δ.Ε. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και για εσωτερικό υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα δεν αναφέρεται ο τρόπος ψηφιακού εγγραμματισμού των φοιτητητών, για το οποίο έχει κάνει πρόσφατα αναφορά ο Υπουργος. Στήριξη όσων Τμηματων υποστηρίζουν τις πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών με πιστοποιημένες γνώσεις πληροφορικής και καθιέρωση μαθημάτων(τέσσερα εξάμηνα). Καλό θα ήταν να προβλεφθεί λειτουργία Γραφείων Υποστήριξης Διδασκαλίας (άρ. 56, ν.4009/2011), ειδικά σε Σχολές που δεν ανήκουν σε τεχνολογικές επιστήμες και οι διδάσκοντες έχουν ανάγκη υποστήριξης αλλά και λειτουργίας εξοπλισμού αιθουσών. Αντιμετώπιση θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων (ειδικά όσων υπηρετούν σε εργαστήρια). Τεχνικός Ασφάλειας και Ιατρός Εργασίας Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη «Χάρτα των ελληνικών Πανεπιστημίων για την Αειφορία».