• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Λενάκη' | 14 Ιουνίου 2017, 14:48

    Συμπληρώνοντας το προηγούμενο σχόλιό μου http://www.opengov.gr/ypepth/?c=52301 Προτείνεται η κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών ιδανικά με αυτο-αρχειοθέτηση και όταν είναι εφικτό των πρωτογενών δεδομένων της σχετικής έρευνας στα Ιδρυματικά Καταθετήρια των οικείων ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Σ’ αυτή τη διαδικασία, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα δηλώνει ότι: Α. είναι ο δημιουργός και νόμιμος κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων της εργασίας και των δεδομένων, ότι αυτά δεν προκύπτουν από λογοκλοπή ή νοθευμένη έρευνα, δεν καταπατούν πνευματικά δικαιώματα άλλων δημιουργών, δεν παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα, ούτε εμπλέκονται σε θέματα εθνικής ασφάλειας. Β. παραχωρεί στην οικεία ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη το μη-αποκλειστικό δικαίωμα δημοσίευσης και διάθεσης διεθνώς, της παραπάνω εργασίας και των δεδομένων, με την προϋπόθεση ότι διατίθενται για εκπαιδευτική και ερευνητική χρήση μη κερδοσκοπικού/εμπορικού χαρακτήρα. Γ. Γνωρίζει ότι η εργασία και τα δεδομένα θα διατίθενται στο Ιδρυματικό Καταθετήριο και θα είναι άμεσα προσβάσιμα από το δίκτυο του οικείου Πανεπιστημίου, ενώ για τους επισκέπτες εκτός ιδρύματος ορίζει το συντομότερο δυνατό χρόνο. Επιπλέον, δηλώνει με ποιο τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εργασία και τα δεδομένα που διαθέτει από κάθε ενδιαφερόμενο, επιλέγοντας μια από τις ανοικτές άδειες τύπου Creative Commons. Δ. Επιτρέπει στη Βιβλιοθήκη του οικείου Πανεπιστημίου να διατηρεί παραπάνω από ένα ψηφιακά αντίγραφα της εργασίας του και των αρχείων δεδομένων, να τα μεταφέρει σε άλλο μέσο ή μορφή για λόγους ασφάλειας και συντήρησης, με την προϋπόθεση ότι δε θα γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο.