• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Φυσεντζίδης' | 14 Ιουνίου 2017, 17:20

    Τα μέλη ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και ΕΤΕΠ να αποτελούν ενιαία ομάδα εκλεκτόρων με κοινή κάλπη. Για τον υπολογισμό του τελικού αποτελέσματος ο αριθμός των έγκυρων ψήφων πολλαπλασιάζεται Χ 0,3 (και στρογγυλοποιείται στο μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό).