• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Αθανασάκης' | 15 Ιουνίου 2017, 23:04

    Έχω την άποψη ότι ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις θα πρέπει να εκλέγονται μόνο από τα μέλη ΔΕΠ του οικείου Α.Ε.Ι.. Κατά τη γνώμη μου δε θα πρέπει να υπάρχουν συνδυασμοί αλλά μία λίστα υποψηφίων για την εκλογή Πρύτανη και μία λίστα υποψηφίων για την εκλογή Αντιπρυτάνεων, με δικαίωμα εγγραφής των υποψηφίων και στις δύο λίστες. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει μία κάλπη για την εκλογή Πρύτανη με δικαίωμα μίας ψήφου και μία ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή Αντιπρυτάνεων με δικαίωμα ψήφων όσοι και οι Αντιπρυτάνεις. Προτείνω η εκλογή Πρυτάνεως και η εκλογή Αντιπρυτάνεων να γίνονται από την πρώτη ψηφοφορία, ακόμη και με σχετική πλειοψηφία. Μόνο λόγω ισοψηφίας να επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των ισοψηφούντων για την εκλογή Πρυτάνεως και μεταξύ των ισοψηφούντων για την εκλογή Αντιπρυτάνεως ή Αντιπρυτάνεων. Επίσης ο πρώτος σε ψήφους Αντιπρύτανης να επιλέγει τη θέση Αντιπρύτανη την οποία επιθυμεί, ο δεύτερος την επόμενη και ούτω καθεξής. Σε περίπτωση εκλογής υποψηφίου σε θέση Πρύτανη και σε θέση Αντιπρύτανη , η θέση Αντιπρύτανη να καταλαμβάνεται από τον επόμενο σε αριθμό ψήφων υποψήφιο Αντιπρύτανη. Επιπλέον προτείνω να μην υπάρχει περιορισμός στο να μπορούν να θέσουν ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις υποψηφιότητα για δεύτερη και πλέον θητεία, συνεχόμενη ή μη.