• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Αθανασάκης' | 15 Ιουνίου 2017, 23:11
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Ο Κοσμήτορας προτείνω να εκλέγεται από την πρώτη ψηφοφορία, ακόμη και με σχετική πλειοψηφία, από όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής . Μόνο σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση η ψηφοφορία να επαναλαμβάνεται μεταξύ των ισοψηφούντων. Επίσης να μπορεί να εκλέγεται για δεύτερη και πλέον θητεία, συνεχόμενες ή μη.