• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΕΤΕΜ ΑΧΑΙΑΣ' | 16 Ιουνίου 2017, 08:31
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 46 Παράγραφοι 1 και 2. Η μαζική μετατροπή των προπτυχιακών διπλωμάτων 5τους διάρκειας σε ενιαία Μάστερ και μάλιστα αναδρομικά, Δεν τεκμηριώνεται διότι δεν έχει αλλάξει η ακαδημαϊκή διάρθρωση των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών (περιεχόμενο σπουδών, μαθησιακά αποτελέσματα κ.λ.π). Αντιθέτως οι σχετικές συμφωνίες που έχουμε ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ως χώρα, στο πλαίσιο των Συναντήσεων των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας, προβλέπουν σαφή διαχωρισμό των τριών κύκλων σπουδών και δεν δικαιολογούν τις ελληνικές αλχημείες περί ενιαίων και αδιάσπαστων προγραμμάτων Μάστερ των πενταετών προπτυχιακών προγραμμάτων. Η δικαιολογία δε του Υπουργού με βάση δηλώσεις του, ότι επιδιώκεται η ένταξη των τίτλων σπουδών των Πολυτεχνικών, Γεωπονικών Σχολών στο 7ο επίπεδο του ΕΠΕΠ για να υπάρξει η «απαραίτητη διαφορά» με τους πτυχιούχους ΤΕΙ ώστε να είναι πιο εύκολη η απονομή δικαιωμάτων, δεν ευσταθεί διότι : 1ον το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων δεν απονέμει επαγγελματικά δικαιώματα ! 2ον τα διπλώματα υπερτετραετούς διαρκείας είχαν θεσμοθετηθεί για να ικανοποιήσουν τις ολιστικές ειδικότητες (π.χ Πολιτικός Μηχανικός – Γεωπόνος) και ήδη λαμβάνουν περισσότερες ακαδημαϊκές μονάδες (300 ECTS) από τα αντίστοιχα 4ετή (240 ECTS) γεγονός που αναγνωρίζεται και στο βαθμολόγιο και μισθολόγιο του δημοσίου, αλλά και στην πρόσβαση σε διδακτορικά. 3ον η 35χρονη καθυστέρηση της έκδοσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους μηχανικούς ΤΕΙ και όχι μόνο – σίγουρα δεν οφείλεται στην έλλειψη διαφοροποίησης μεταξύ των πτυχίων 5τους και 4τους διάρκειας αλλά στην έλλειψη πολιτικής βούλησης από πλευράς Πολιτείας. Επομένως η ρύθμιση για το Μάστερ δεν καλύπτει κάποια εκπαιδευτική ανάγκη, αλλά αποσκοπεί στο να κάνει ερμητικά «κλειστό» το επάγγελμα για ορισμένες κατηγορίες πτυχιούχων των Α.Ε.Ι. Εκτός των άλλων συνεπειών της χαριστικής αυτής ρύθμισης θα ανακύψουν σοβαρά προβλήματα νομιμότητας, αφού η ρύθμιση δεν καταργεί την υφιστάμενη δομή και λειτουργία των Σχολών , πόσο μάλλον η πρόβλεψη για αναδρομική ισχύ για όλα τα διπλώματα ανεξαρτήτως χρόνου απόκτησης! Επίσης με την ρύθμιση αυτή αλλάζει το status της επαγγελματικής και ακαδημαϊκής αναγνώρισης των πτυχιούχων των Α.Ε.Ι της χώρας αλλά και πτυχιούχων του εξωτερικού αφού ανατρέπει ευρωπαϊκές συμφωνίες δημιουργώντας σωρεία προβλημάτων στην ορθή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας 05/36 για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων Πτυχιούχων του εξωτερικού, ανοίγοντας ένα νέο γύρο προσφυγών και δικαστικών διενέξεων. θεωρούμε ότι οι λόγοι, οι οποίοι δεν επέτρεψαν στις προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας να αποδεχθούν μια τέτοια πρόταση, εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό . Παράγραφοι4 και κυρίως 5 Η αποτυχημένη – σύμφωνα και με τις δηλώσεις του ίδιου του Υπουργού Παιδείας – συνταγή των Π.Δ/των δεν μπορεί να ξανασερβίρεται ως λύση για τους πτυχιούχους των ΤΕΙ και μάλιστα με ένα τρόπο τόσο προκλητικό και μεροληπτικό σε βάρος ειδικά των Μηχανικών ΤΕΙ. Η σύνθεση της Επιτροπής προφανώς και δεν βασίζεται σε ακαδημαϊκά κριτήρια διότι η επιλογή του πρόεδρου του ΤΕΕ δηλαδή του συντεχνιακού φορέα που αποδεδειγμένα κρατά το επάγγελμα του μηχανικού (μόνο για τους διπλωματούχους!) «κλειστό», ως «αντικειμενικού» κριτή για να καθορίσει τα δικαιώματα των ανταγωνιστών του Μηχανικών Α.Τ.Ε.Ι αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία και απευθύνεται σε ιθαγενείς! Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, συνοδευόμενος μάλιστα από άλλα τρία μέλη της επιτροπής (ενταγμένα κι αυτά στο ΤΕΕ !), σε ρόλο Τοποτηρητή, «αμερόληπτα» θα προσδιορίσουν τα «προσόντα μας» !! Εάν η παράγραφος 5 του άρθρου 46 ψηφιστεί στη Βουλή θα αποτελέσει ευθεία βολή κατά της Ακαδημαϊκής αυτοτέλειας των ΤΕΙ και θα προσβάλει τον ανώτατο χαρακτήρα αυτών, τα Συμβούλια των Τμημάτων και τους πτυχιούχους μηχανικούς συνολικά και παράλληλα θα φιμώσει κάθε αντίθετη φωνή, όπως του θεσμοθετημένου φορέα τους, προκαλώντας την σαλαμοποίηση του κλάδου τους. Διαβεβαιώνουμε τον Υπουργό ότι, δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε, ως μηχανικοί του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, τον φορέα που μας ανταγωνίζεται ως ρυθμιστή στο επάγγελμα μας, διότι κάτι τέτοιο είναι παράνομο, αντιδεοντολογικό και αντιδημοκρατικό . Εάν ο Υπουργός έχει πραγματικά την βούληση να λύσει το θέμα των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, θα πρέπει : • Να αγνοήσει τις συντεχνιακές παρεμβάσεις ως εξωθεσμικές και να έρθει σε πραγματικό διάλογο με τα ΤΕΙ και την ΕΕΤΕΜ ως άμεσα εμπλεκόμενους • Να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων με βάση τις εισηγήσεις των αντίστοιχων τμημάτων ΤΕΙ. • να μας απαντήσει στο που συμφωνεί και που διαφωνεί με την ολοκληρωμένη πρόταση του σχεδίου νόμου για τα επαγγελματικά δικαιώματα (και «όχι προσόντα») που του έχουμε καταθέσει και στην οποία περιλαμβάνεται και το τρίπτυχο επαγγελματικές δραστηριότητες-άδεια άσκησης επαγγέλματος- φορέας οργάνωσης του επαγγέλματος- ως πακέτο ! Η ρύθμιση του άρθρου 46 είναι ατελής και αποσπασματική, θολή και υποβολιμαία. Δεν καθορίζει άμεσα επαγγελματικά δικαιώματα αλλά τα παραπέμπει στις καλένδες. Εφόσον δεν οριοθετηθεί προηγουμένως η επαγγελματική μας ταυτότητα ως πτυχιούχων του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης με σαφή τρόπο, δεν μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να επιβάλει με διοικητικό τρόπο τον Επιμελητηριακό Φορέα, στον όποιο θα υπαχθούμε χωρίς να έχουμε δικαίωμα στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Ο Υπουργός στην παρ. 5 με πρωτοφανή τρόπο εμπλέκεται στην εκπροσώπηση του κλάδου των μηχανικών ΤΕΙ, λειτουργώντας ουσιαστικά ως «λαγός» για το ΤΕΕ, αφού έσπευσε να υιοθετήσει πριν ακόμη γίνει, το «Τμήμα» ΔΟΥΡΕΙΟ ΙΠΠΟ, όπως του υπέδειξαν κάποιοι ανεγκέφαλοι, αγνοώντας ότι δεν προσφέρει κάτι στους πτυχιούχους αλλά τίθεται εκ του πονηρού και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό σε βάρος των Μηχανικών ΤΕΙ και του φορέα εκπροσώπησής τους, την ΕΕΤΕΜ. Με τη μεθόδευση αυτή, το ΤΕΕ επιδιώκει να δημιουργήσει έναν εισπρακτικό μηχανισμό για να αυξήσει τα έσοδα του και ταυτόχρονα να εγκλωβίσει, για αλλά τριάντα χρόνια, τους πτυχιούχους του τεχνολογικού τομέα μέχρι να εξαϋλωθούν τα ΤΕΙ μέσω των διετών προγραμμάτων κατάρτισης ! Τελικά εάν το αντάλλαγμα για το 5ετες master, είναι κατά τον Υπουργό Παιδείας, το «ομόλογο τμήμα του ΤΕΕ», στο οποίο θα παρκάρει τους μηχανικούς ΤΕΙ και στο βαθμό που πιστεύει ότι με αυτό τον τρόπο λύνεται το επαγγελματικό πρόβλημα των μηχανικών ΤΕΙ μάλλον «πλανάται πλάνην οικτρά»! Το μόνο πρόβλημα που λύνει αυτή η ακατανόητη (ή σκόπιμη;) ρύθμιση, είναι το οικονομικό του ΤΕΕ, ενώ συγχρόνως, θα διατηρήσει το επάγγελμα μηχανικού κλειστό στην Ελλάδα, κατάσταση που εξυπηρετεί ουσιαστικά τα μέλη του ΤΕΕ και ιδιαίτερα εκείνα που ανήκουν στις κλασικές ειδικότητες. Παράγραφος 6. Ο απαράδεκτος διαχωρισμός των πτυχιούχων σε πριν και μετά το 2001, για την «απονομή» επαγγελματικών «προσόντων», δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, δεν έχει νόημα και γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τον περιορισμό της πρόσβασης τους στο επάγγελμα από τα Επιμελητήρια προς διασφάλιση των συμφερόντων των δικών τους μελών. Με ποια κριτήρια, άραγε, θα πείτε σε έναν πτυχιούχο με 20ετη και πλέον επαγγελματική εμπειρία ότι είναι μηχανικός κατώτερης κατηγορίας, επειδή δεν βολεύει τους ανταγωνιστές του; Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω θα πρέπει να αποσυρθεί άμεσα το άρθρο 46 του σχεδίου νόμου. Οι διατάξεις των υπολοίπων άρθρων του νομοσχεδίου ειδικά για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ και τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών είναι αναχρονιστικές και δεν συμβαδίζουν με τις σύγχρονες τάσεις στο χώρο των ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης και θα δημιουργήσουν προβλήματα στην οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ καθώς και στην εύρυθμή λειτουργία των ΑΕΙ (ΤΕΙ-Πανεπιστημίων). Τέλος στα άρθρα Άρθρο 05 – Ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση και μεταβολή έδρας Α.Ε.Ι.. – Παραρτήματα Α.Ε.Ι. & Άρθρο 10 – Ίδρυση και μεταβολές Σχολής, Τμήματος και Τομέα, το σχέδιο νόμου του Υπουργού Παιδείας περιλαμβάνει αποσπασματικές ρυθμίσεις, οι οποίες απορρυθμίζουν και υποβαθμίζουν τα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι με την αλλοίωση του σκοπού τους, μέσω του «δούρειου ίππου των διετών προγραμμάτων» στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου της Κυβέρνησης και των Θεσμών για τη μείωση των Α.Ε.Ι σε 20 σε όλη την χώρα (Σχέδιο ΑΘΗΝΑ II).