• Σχόλιο του χρήστη 'ΦωτηςΚατριβεσης' | 16 Ιουνίου 2017, 09:28
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Mε τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 καταδικάζεται και διασπάται ο κλάδος των Μηχανικών Τ.Ε, διότι: • προβλέπει διαφορετικό πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες (προσέξτε όχι επαγγελματικά δικαιώματα !!) για τους αποφοιτήσαντες προ και μετά το νόμο 2916/2001. • απονέμει αναδρομικά μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε όλους τους διπλωματούχους αποφοίτους σχολών 5ετούς φοίτησης, ανεξαρτήτως χρόνου κτήσης διπλώματος, με ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών, δίδοντας προπορεία στο δημόσιο και στην πίτα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, σε όλους τους ΠΕ Μηχανικούς έναντι όλων των λοιπών κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ. • δεν λύνει σε καμία περίπτωση, αντιθέτως περιπλέκει το πρόβλημα της έκδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων που εκκρεμεί για περισσότερο από τριάντα χρόνια. • φτιάχνει επιτροπή που θα εισηγηθεί το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες των πτυχιούχων ΤΕ, από τους "ανταγωνιστές" Πρόεδρο και μέλη του ΤΕΕ.