• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Φιλίππου' | 16 Ιουνίου 2017, 10:21
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Κατόπιν πολλών δεκαετιών, κατά τις οποίες το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων αποτέλεσε (τηρουμένων των αναλογιών) ένα νέο Κυπριακό, σήμερα διαπιστώνουμε με βαθύτατη θλίψη ότι τα πράγματα εξωθούνται σε μία κατεύθυνση η οποία απαξιώνει χιλιάδες πτυχιούχους επιστήμονες - επαγγελματίες, φοιτητές καθώς και τις οικογένειές τους οι οποίες μοχθώντας καθημερινά, σπούδασαν τα παιδιά τους σε Σχολές ΚΡΑΤΙΚΕΣ Ανώτατης Εκπαίδευσης, για να είναι σήμερα έρμαια συγκεκριμένου επαγγελματικού φορέα και των παρακλαδιών του στα πολιτικά πράγματα της χώρας, ο οποίος κόβει και ράβει όπως αυτός επιθυμεί. Η πολιτική εντιμότητα, η δημοκρατική συνείδηση και το αίσθημα δικαίου κρίνεται εν τοις πράγμασιν και όχι εν τοις λόγοις. Γι' αυτό η πολιτική ηγεσία του τόπου μας, οφείλει ΑΜΕΣΑ να εκδόσει επαγγελματικά δικαιώματα και να φροντίσει να ασκείται το επάγγελμα χωρίς την παρεμβολή και ποδηγέτηση "τρίτων"...