• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξης Καλοκαιρινός (καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλης Ταρουδάκης (καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τέως πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης).' | 16 Ιουνίου 2017, 12:26

    (α) Αναφέρεται (αρ. 15, παρ. 2): «Η εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, αντίστοιχα». ΣΧΟΛΙΟ: Η εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων με ξεχωριστά ψηφοδέλτια αναιρεί την απαιτούμενη ενότητα της ανώτατης εκτελεστικής αρχής του Πανεπιστημίου.Θα οδηγήσει σε αποδυνάμωση της Πρυτανικής Αρχής και σε επικίνδυνη δυσλειτουργία το Πανεπιστήμιο. Στην ουσία, η ρύθμιση αυτή πλήττει το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου υπονομεύοντας την ικανότητά του να αυτοδιοικηθεί. Πρέπει να ελεγχθεί η συνταγματικότητα της διάταξης αυτής, η οποία διασπά την απαιτούμενη ενότητα του ανώτατου εκτελεστικού οργάνου του Πανεπιστημίου. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Επίσης, εντύπωση προκαλεί ότι ενώ στην περίπτωση του Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος απαιτείται για την εκλογή το 1/3 των ψήφων, αυτό δεν απαιτείται στην περίπτωση του Αντιπρύτανη. Οι Αντιπρυτάνεις θεωρητικά μπορούν να εκλεγούν μόνο με την ψήφο τους. ΠΡΟΤΑΣΗ: Στις εκλογές να κατέρχονται, με ξεχωριστά ψηφοδέλτια, υποψήφια πρυτανικά σχήματα, από υποψήφιο πρύτανη και υποψηφίους αντιπρυτάνεις. (β) Δημιουργείται υποχρέωση διενέργειας των εκλογών με κάλπη. Ηλεκτρονική ψηφοφορία επιτρέπεται μόνο μετά από δύο άγονες διαδικασίες εκλογής με κάλπη. (ν.σ., αρ. 15.7&8). ΠΡΟΤΑΣΗ: Ο τρόπος διενέργειας των εκλογών να ρυθμίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος ή/και να αποφασίζεται από τη Σύγκλητο. (γ) Αναφέρεται (αρ. 15,παρ. 13): «Αν Αντιπρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, την κενωθείσα θέση καταλαμβάνει, με απόφαση της Συγκλήτου, ο επόμενος στη σειρά εκλογικής κατάταξης υποψήφιος Αντιπρύτανης, για τη χρονική περίοδο μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ή εκλιπόντος Αντιπρύτανη». ΠΡΟΤΑΣΗ: Να επαναλαμβάνεται η εκλογή.