• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξης Καλοκαιρινός (καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλης Ταρουδάκης (καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τέως πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης).' | 16 Ιουνίου 2017, 12:30
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    (α) Η Συνέλευση του Τμήματος αναλαμβάνει και τα θέματα των Β΄και Γ΄ Κύκλων Σπουδών (όμως, ασαφής η διατύπωση στο αρ. 21.2: «Ασκεί όσες αρμοδιότητες της αναθέτει ο νόμος σχετικά με τις μεταπτυχιακές και τις διδακτορικές σπουδές»). Άρα καταργείται η ΓΣΕΣ για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών (βλ. επίσης αρ. 31.1β και 21.3). (β) Στις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος (αρ. 21.2) να προστεθεί: «[Η Συνέλευση] εγκρίνει τους κανονισμούς των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος»