• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξης Καλοκαιρινός (καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλης Ταρουδάκης (καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τέως πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης).' | 16 Ιουνίου 2017, 12:34

    Αναφέρεται (αρ. 22, παρ. 1): «Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί σε Τμήματα με περισσότερους από τρεις (3) Τομείς, ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, τις αρμοδιότητές του ασκεί η Συνέλευση του Τμήματος». ΠΡΟΤΑΣΗ: Να ισχύει σε Τμήματα με τρεις τουλάχιστον Τομείς. Η ενεργοποίησή του ή μη να εναπόκειται σε απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.