• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξης Καλοκαιρινός (καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλης Ταρουδάκης (καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τέως πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης).' | 16 Ιουνίου 2017, 12:57

    Στον «Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών» προβλέπεται «ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά διδάσκοντα, καθώς και ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά Τμήμα, σε σχέση και με τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών και των διδασκόντων, προκειμένου για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των κύκλων σπουδών του ιδρύματος» (αρ. 45.1β). ΕΡΩΤΗΜΑ: Υπονοείται εδώ ότι μεγάλος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά διδάσκοντα και ανά Τμήμα είναι σε βάρος των προπτυχιακών σπουδών (ακόμη και αν το οικονομικό θέμα είχε λυθεί); ΠΡΟΤΑΣΗ: Να απαλειφθεί η υποχρέωση.