• Σχόλιο του χρήστη 'Ο.Σ.Ε.Τ.Π. – Τ.Ε.Ι. (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι.)' | 16 Ιουνίου 2017, 13:43
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    To άρθρο 46 θεωρούμε ότι πρέπει να αποσυρθεί αφού είναι σίγουρο ότι θα προσθέσει επιπλέον προβλήματα στο ζήτημα της επίλυσης της επαγγελματικής κατοχύρωσης των πτυχιούχων ΤΕΙ που παραμένει άλυτο εδώ και 35 έτη, από την ίδρυση των Ιδρυμάτων. Η επίλυση του συγκεκριμένου θέματος μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την τήρηση των Ευρωπαϊκών κανονισμών που ως χώρα είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε και την λύση που δόθηκε στα αντίστοιχα με τα Τ.Ε.Ι. ανώτατα ιδρύματα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό άλλωστε είναι επιβεβλημένο αφού στην Ε.Ε. η αγορά εργασίας είναι κοινή και πρέπει να είναι κοινοί και οι κανόνες πρόσβασης σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες. Είναι προφανές ότι το πρόβλημα της επαγγελματικής κατοχύρωσης των πτυχιούχων ΤΕΙ πρέπει να επιλυθεί από την Πολιτεία με βάση τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και όχι από επιμελητήρια ή συντεχνιακούς φορείς που είναι λογικό ότι εκ της ιδρύσεως τους έχουν ως σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των μελών τους. Επίσης τα μαθησιακά αποτελέσματα των πτυχιούχων των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) είναι πλήρως καθορισμένα από το περίγραμμα σπουδών του κάθε τμήματος που είναι δημοσιευμένο σε Φ.Ε.Κ. και μάλιστα αυτή την περίοδο είναι σε φάση πιστοποίησης. Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο άρθρο όχι μόνο δεν επιλύει απολύτως κανένα θέμα, αλλά θέτει νέα εμπόδια στην επίλυση αυτού του θέματος που εκθέτει την ίδια την χώρα μας. Τέλος ο διαχωρισμός του πλαισίου πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, ανάλογα με το καθεστώς φοίτησης των πτυχιούχων, εκτός του γεγονότος ότι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ισχύουσα έως σήμερα νομοθεσία και είναι αντίθετος με βασικές συνταγματικές αρχές, δημιουργεί ένα κακό προηγούμενο, όπου θα υπάρχει ο κίνδυνος σε κάθε τμήμα (είτε αφορά Πανεπιστήμιο, είτε ΤΕΙ) σε κάθε αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών που είναι επιβεβλημένη με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, να δημιουργούνται διαφορετικές κατηγορίες πτυχιούχων με διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες.