• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Αθ. Μαραμαθάς' | 26 Σεπτεμβρίου 2017, 05:29

    Στην τελευταία πρόταση "... Ο υπολογισμός της δόσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη και άλλους παράγοντες όπως... ... υλικού (χύμα ή επιφανειακή)." του Παραρτήματος VIII, η λέξη "χύμα" δεν είναι δόκιμη. Κανένα οικοδομικό υλικό δεν βρίσκεται "χύμα" εντός των χώρων μίας ολοκληρωμένης κατασκευής-κτιρίου, θα βρίσκεται π.χ. είτε αναρτημένο στις επιφάνειες του κτιρίου (όπως γρανίτες, σοβάς, πλακάκια, κλπ), είτε εντός του όγκου των δομικών του στοιχείων (όπως σκυρόδεμα στις πλάκες, στις κολώνες και στα κλιμακοστάσια, τούβλα και τσιμέντο στην τοιχοποιία, ...), κλπ. Μια πιο δόκιμη μετάφραση του "bulk", από το αγγλικό κείμενο της οδηγίας στο ελληνικό του Π.Δ., θα ήταν "(κύριος) όγκος δομικών στοιχείων κατασκευής".