• Σχόλιο του χρήστη 'Κ.ΜΠΑΤΟΣ' | 9 Νοεμβρίου 2017, 16:07

    "Ε. Δικαιολογητικά εγγραφής 1. Για την εγγραφή μαθητή/τριας σε Γυμνάσιο οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Απολυτήριο Δημοτικού, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά. β. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης ...." Το δικαιολογητικό (β), που προβλέπεται;